Ekofarma Valtířov – historie a současnost

ja a pritelkyneDobrý den,

jmenuji se František Sokol a chtěl bych Vám popsat vznik naší rodinné farmy a její historii.

Farma se nachází na rozhraní a uvnitř CHKO Český les v okolí zaniklé vsi Valtířov, kde ekologicky hospodaříme obklopeni krásnou přírodou.

Už moji prarodiče hospodařili na soukromých pozemcích a měli zvířata, jenže pak přišel rok 1949 a byli donuceni dát svoje pozemky a zvířata do JZD, později z tohoto JZD vznikl Státní statek Domažlice.

V roce 1989 přišla sametová revoluce a pád komunistů, té se můj praděda už nedožil. Hned jak to bylo možné, si moje prababi s mojí babi požádaly o navrácení sebraného majetku a to byl začátek naší farmy, zároveň ji vedly do roku 1995. V té době farma začala hospodařit na 16 ha zemědělských pozemků, měla 4 krávy, 6 býků a 3 jalovice. Postupem času se farma rozrůstala o další hektary zemědělské půdy a zároveň o zvířata.

Od roku 1996 se na vedení podílela moje matka s jejím bratrem.

Do roku 2002 bylo na farmě 30 krav s produkcí mléka plemene (český strakatý skot) a 35 krav bez tržní produkce mléka.

Od roku 2003 byly všechny krávy zařazeny do kategorie bez tržní produkce mléka a zároveň docházelo k nákupu nových krav různých plemen. Ale v posledních devíti letech se vede překřížení na plemeno Limousine.

Do roku 2010 bylo na farmě i 30 prasnic s výkrmem prasat. Pro nízké výkupní ceny bylo rozhodnuto odstoupit od chovu prasnic, i když v té době se odchovávalo 21 selat na prasnici.

V roce 2015 jsem převzal celou farmu.

všichni příslušníci naší rodinné farmy

Můj cíl je, mít čistokrevná stáda skotu plemen Charolais a Limousine, proto jsem v roce 2015 nakoupil 13 kusů jalovic Charolais s potvrzením o původu.

V roce 2015 jsem i splnil sen i své sestře Andree nákupem 2 jalovic a 1 býka plemene Highland – Skotský náhorní skot.

V květnu 2016 jsem nakoupil 3 jalovice Limousine s potvrzením o původu.

Celková výměra farmy je nyní necelých 200 ha, veškeré pozemky tvoří trvalé travní porosty. V současné době je na farmě 80 krav, 2 plemenní býci a 37 jalovic, což jsou zvířata základního stáda. Ovcí  plemene Suffolk je 25 bahnic a 1 beran a mnoho druhů drůbeže.